info@napajedlastud.com + 420 606 696 666

Historie

Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886, jeho dějiny se však fakticky začaly psát již o dva roky dříve, kdy se do rodiny majitele napajedelského panství Friedricha Stockaua přiženil 31-letý Aristide Baltazzi, příslušník vlivné vídeňské rodiny s řeckými kořeny a velký dostihový nadšenec. Po brzké Stockauově smrti převzal rodinné panství a po velkorysých přestavbách zdejších stájí skotu na moderní boxové stáje založil plnokrevný hřebčín.

Sídlem rodiny Baltazziovy byl napajedelský zámek, postavený ve vlašském slohu během 18. století. Jeho doplňkem byl anglický park, založený severovýchodně od zámku. Teprve o sto let později byly postaveny jižně od zámku stáje, pozdější plnokrevný hřebčín. Další stáje byly postaveny na soutoku řeky Moravy a říčky Dřevnice, které se nazývaly Lesy a Menšov. Později byl postaven objekt Skály (později převzatý tlumačovským chovem) a teprve v roce 1910 byly vybudovány stáje na Pěnném. Hřebčín brzy dosáhl úctyhodných úspěchů a stal se českým protipólem uherského Kisbéru, nejvýznamnějšího soukromého chovu podunajské monarchie. Baltazzi při jeho budování využil svých zkušeností z Maďarska a Anglie a s rozmyslem postupně rozšiřoval krevní základnu importy z britských ostrovů, Maďarska i Ruska. Jako prvního plemeníka přivezl hned vítěze chovatelsky nejcennějšího dostihu - The Derby Stakes v Epsomu, hřebce Kisbéra. Na vídeňském závodišti dělali napajedelskému chovu reklamu koně jako dvojnásobný derby-vítěz Con Amore, výborný vytrvalec Horkay, železná klisna Tovább či třídový sprinter Falb.

Zlaté období skončilo smrtí Aristideho Baltazziho v roce 1914. Hřebčín se sice držel ještě krátkou dobu na výši, ale pak nastal jeho úpadek. Příčinou byla těžká doba první světové války a hospodářská krize poválečné doby, ale ke krachu značně přispěla i Baltazziova vdova Marie, která po svém muži zdědila celé panství a hřebčín. Po válce uvěřila záměrně šířeným pověstem, že se na pozemcích zámeckého parku a pastvin hřebčína nachází prameny nafty. Dala se pak snadno získat pro nákladné průzkumné vrty, ale naftu se nepodařilo najít a tím byl v roce 1929 definitivně dokonán finanční úpadek panství. Hřebčín tak koncem 20. let přežíval jen díky obětavosti ředitele Eduarda Gerschy. Paradoxně právě v této těžké době však slavily napajedelské produkty velké úspěchy. Po krátké přechodné době, kdy československému turfu vládli rakouští a maďarští plnokrevníci, nastala od roku 1925 slavná epocha domácích koní. Jen v letech 1925 – 1929 vyhráli napajedelští odchovanci čtyřikrát Československé derby a stejně úspěšní byli i v řadě dalších významných dostihů. Nositeli slávy rodného hřebčína byli zejména Simson, Lissy, Valčík, Blue Star a další. Obraty napajedelských dražeb ročků ale již nestačily pokrýt velké ztráty v jiných oblastech hospodaření a majitelka Marie Baltazziová musela v roce 1930 prodat všechny plnokrevné koně, tedy prakticky celý hřebčín, ale bez budov a pastvin. Vzhledem k tomu, že hrozilo nebezpečí odchodu cenného chovného materiálu do ciziny, zasáhlo ministerstvo zemědělství a napajedelští koně přešli do majetku státu. Pozemky, budovy hřebčína i samotný zámek s parkem pak byly prodány veřejnou dražbou v roce 1935 a jejich novým majitelem se stála zlínská továrna na obuv Baťa. Teprve po roce 1937 se podařilo iniciativou ing. Bohumila Tichoty a tehdejšího ředitele hřebčína ing. dr. Václava Michala od továrny získat areál hřebčína s pastvinami a stájemi v Pěnném výměnou za otrokovické a tlumačovské pozemky.

I v tomto období pokračovala série úspěchů napajedelských koní. Jména jako Simson, Rek, Přemysl, Tornado či Cyklon se často objevovala v listinách vítězů významných československých, rakouských i maďarských dostihů, pravidelné dražby ročků se vyvinuly v pozoruhodnou společenskou událost a napajedelský paša Simson se těšil mezi majiteli a trenéry takřka posvátné úctě. Od roku 1937 nesl hřebčín název „Státní plnokrevný hřebčín v Napajedlích“ a byl zapojen do svazku státních ústavů pro chov koní v rámci ministerstva zemědělství ČSR. Jedním z prvních tahů ministerstva poté, co se stal stát majitelem hřebčína, bylo oživení krevní základny. V letech 1937-38 bylo importováno z Francie do Napajedel dvanáct klisen, z nichž několik významně ovlivnilo čs. plnokrevný chov. V této skupině byla například ryzka Vandoise, zakladatelka významné rodiny Danaide, podobně úspěšná Lyndora a matka Panoše Pasiphae.

Období druhé světové války přečkal hřebčín pod vedením dr. Ludvíka Ambrože. Zatímco na chuchelském závodišti vítězili Lionel, Diva a další, dr. Ambrož čelil tlaku okupantů o zakoupení více koní z „říše“ pro zdejší chov. Řadu nevyhovujících plemeníků odmítl, nakonec však souhlasil se zakoupením předního německého tříletka Gradiva. Jak šťastná volba to byla se ukázalo až po válce, kdy Gradivo více než jedno desetiletí patřil mezi nejúspěšnější československé plemeníky. Při přiblížení fronty byli téměř všichni napajedelští koně ukryti na různých místech na Moravě a 18 klisen společně s Gradivem bylo převezeno do Kladrub. Ztráty ani škody nebyly příliš velké, budovy byly zasaženy třemi granáty, bylo zabaveno krmivo, prchajícím okupačním vojskem byli odvezeni jen tři plnokrevníci a osm tažných koní, tedy při stavu 100 koní ztráta minimální.

Úspěchy

Hřebčín Napajedla byl dlouhá léta nejúspěšnějším chovatelem v Československu, po rozdělení Československa v roce 1993 je nepřetržitě každým rokem nejúspěšnějším chovatelem v České republice. Produkty napajedelského chovu vyhrávají nejen v České republice či na Slovensku, ale koně narození a odchovaní v Napajedlích si připsali vítězství třeba v Anglii, Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a řadě dalších zemí.

Cílem každého chovatele je, aby jeho produkce uspěla v těch nejdůležitějších dostizích - což jsou především klasické dostihy. A zde se může náš hřebčín pyšnit skutečně mimořádnou bilancí, konečně posuďte sami:

Partneři

po 1 vítězi Magyar Derby, Deutsches Derby, Österreichisches St. Leger a Österreichischer Stutenpreis

Magyar Derby 
1953 FERO (Gradivo – Field Flower)

Deutsches Derby 
1904 CON AMORE (Matchbox – Grisette) 

Österreichisches St. Leger 
1970 LIBANON (Detvan – Libye) 

Österreichischer Stutenpreis 
1969 GEMINI (Neptunus – Gée)

11 vítězů Österreichisches Derby

1904 CON AMORE (Matchbox – Grisette) 

1914 CONFUSIONARIUS (Matchbox – Sage Dank) 

1915 TOVÁBB (Tokio – Toquade) 

1918 REICHENAU (Dark Ronald – Regina Costra) 

1923 RICSAY (Dagor – Situs) 

1927 VYŠEHRAD (Sanskrit – Mossel II) 

1931 FIRST STAR (Ossian (Fels) – Anna Sacher) 

1934 SIMPLON (Simson – Lissy) 

1935 PŘEMYSL (Simson – Lissy) 

1947 BROK (Simson – Lady Brock)

1948 CETINA (Gradivo – Céda)

35 vítězů Saint Leger

1946 LADYCAB (Kópi – Liaison) 

1947 PANOŠ (Abendfrieden – Pasiphaé) 

1948 BRAT (Gradivo – Lady Brock) 

1949 LÁN (Derüs – Laňka) 

1950 PATRON (Gradivo – Pasiphaé) 

1952 DETVAN (Gradivo – Diva) 

1953 POVÁŽAN (Árkász – Fool’s Paradise) 

1954 SYMBOL (Gradivo – Sidney) 

1955 MASIS (City – Mamuška) 

1957 VALON (Gradivo – Vatra) 

1958 HAVRAN (Gradivo – Havana) 

1959 JASMÍN (Deux pour Cent – Jamaika) 

1962 LYON (Masis – Lydie) 

1963 SIENA (Masis – Sidonie) 

1964 MOLODĚC (L’Amiral – Morava) 

1965 LISTR (Masis – Lydie) 

1966 DONALD (Norman – Donadola) 

1967 VARDAR (Masis – Vanda) 

1968 SIESTA (Detvan – Silvana) 

1969 CARAVELLA (Masis – Caléche) 

1971 CONTINENTAL (Masis – Cortegana) 

1972 VICTOR (Masis – Victory B) 

1973 LIRA (Masis – Literatura) 

1974 LAKMUS (Wiesenklee – Laguna) 

1975 CAVALERIE (Masis – Caléche) 

1976 COBALT (Silver – Cordoba)

1980 LATINA (Masis – La Legion) 

1982 VLNA (Lakmus – Vlasta) 

1983 CENTURIE (Lincoln – Century Anne) 

1984 REDAKTA (Dakota – Redaktion) 

1988 ARVA (Scottish Rifle – Arnika) 

1989 LANCELOT (Amyndas – Latina) 

1990 BALÚ (Amyndas – Ballytore) 

2000 SHERCANA (Arcane - Shehrema)  Slovenský St. Leger

2003 RADBEC (Beccari - Radiace)  

36 vítězek OAKS

1946 CESTA (Simson – Céda)

1948 CETINA (Gradivo – Céda)

1949 BOSNA (City – Berounka)

1950 DANUŠA (City – Dášeňka)

1951 DĚVA (City – Derilla)

1952 VALJA (Deiri – Vandoise)

1953 LIBELA (Maravedis – Liaison)

1954 LOUČKA (Gradivo – Lotteria)

1955 KORISŤ (Gradivo – Korouhev)

1956 SINAJ (City – Sidney)

1958 MAJKA (Pierot – Mahulena)

1959 DINA (Deux pour Cent – Diva)

1961 HARPUNA (Gradivo – Havana)

1962 VALBA (Masis – Valta)

1963 LOUTNA (Masis – Loučka)

1964 LIBYE (Masis – Lydie)

1966 DVINA (L’Amiral – Dina)

1967 VICTOIRE (Masis – Victory Bound)

1969 LYŽE (L’Amiral – Libye)

1970 SANTA MARIA (Masis – Samiano)

1971 CENTURY (Balustrade – Ceres)

1972 DELEGACE (Masis – Delta)

1973 LIRA (Masis – Literatura)

1974 FLEXARETA (Wiesenklee – Florencia)

1975 CAVALERIE (Masis – Caléche)

1976 VICTORIA REGIA (Wiesenklee – Victoire)

1977 VLASTA (Waidwerk – Vanilka)

1979 SPARTA (Ivory Tower – Siesta)

1980 LATINA (Masis – La Legion)

1982 NIKARAGUA (Norbert – Niké)

1984 REDAKTA (Dakota – Redaktion)

1988 ARVA (Scottish Rifle – Arnika)

1991 LOKALITA (Kasjan – Lotynka)

1992 SEDMIČKA (Chiavari – Sejda)

1994 VADARA (Dara Monarch – Vačka)

2001 VAPETA (Arcane – Vakacia)

40 vítězů derby

1925 RENOMMÉ (Percy – Raymonde)

1926 VALČÍK (Percy – Willkür)

1928 BLUE STAR (Sanskrit – Blue Bell)

1929 PERLE (Percy – Lerche)

1931 OSKAR (Ossian (Fels) – Steffici)

1932 REK (Simson – Rag-time)

1934 SIMPLON (Simson – Lissy)

1935 PŘEMYSL (Simson – Lissy)

1937 TORNADO (Ossian (Fels) – Tally)

1938 ALCAZAR (Nubier – Lisi)

1939 SIMONEL (Simson – Lissy)

1942 LIONEL (West Nor West – Lisi)

1944 DIVA (Simson – Danaide)

1947 PANOŠ (Abendfrieden – Pasiphaé)

1948 LIBERÁL (Téléferique – Liaison)

1949 BOSNA (City – Berounka)

1952 HÁJEK (Gradivo – Hájenka)

1953 MAKAR (City – Mamuška)

1954 SYMBOL (Gradivo – Sidney)

1955 MASIS (City – Mamuška)

1957 KORBEL (City – Korouhev)

1958 VÁLEK (Gradivo – Valuta)

1959 CENT (Deux pour Cent – Cetina)

1960 CEJLON (Deux pour Cent – Cetina)

1962 LYON (Masis – Lydie)

1967 SILVER (Detvan – Silvana)

1969 RELIEF (Masis – Relation)

1972 CRAPOM (Detvan – Cranora)

1974 ELITA (Masis – Elisabeth)

1975 VERONAL (Wiesenklee – Verona)

1976 SUDAN (Negresco – Symfonie)

1979 VALDAJ (Behistoun – Valentina)

1980 LATINA (Masis – La Legion)

1981 NELSON (Tuny – Ninive)

1982 CEDROS (Mehary – Century Anne)

1988 ARVA (Scottish Riffle – Arnika)

1989 LANCELOT (Amyndas – Latina)

1990 GIMT (Lincoln – Gineja)

1991 LYKEION (Long Meadows – Lyl) 

2014 LOVE ME (Egerton - Lorellai) Slovenské derby

47 vítězů Velké jarní ceny

1924 SWEET HEART (Percy – Slavonia)

1925 TÁBOR (Dagor – Távol)

1926 DOROST (Sanskrit – Dodo)

1928 VALBURGA (Wallenstein – Ragtime)

1931 POSTILLON (Ossian (Fels) – Post Haste)

1933 CAREVIČ (Simson – Reseda)

1935 BOHATÝR (Simson – Ampelopsis)

1937 TORNADO (Ossian (Fels) – Tally)

1939 CYKLON (Simson – Post Haste)

1940 KORSIČAN (Simson – Corcyra)

1941 PILOT (Embargo – Fool’s Paradise)

1942 LIONEL (West Nor West – Lisi)

1943 DANILO (Simson – Danaide)

1944 PERSIANER (Simson – Perambulator)

1945 LYMBERT (Simson – Lyndora)

1946 CESTA (Simson – Céda)

1947 PANOŠ (Abendfrieden – Pasiphaé)

1948 BRAT (Gradivo – Lady Brock)

1949 BOSNA (City – Berounka)

1950 KORTÉŠ (Arkász – Corvette)

1952 HÁJEK (Gradivo – Hájenka)

1953 MAKAR (City – Mamuška)

1954 SYMBOL (Gradivo – Sidney)

1957 MAJÁK (Lotos – Malta)

1958 HAVRAN (Gradivo – Havana)

1959 BISKAJ (Pierot – Bisquit)

1960 CEJLON (Deux pour Cent – Cetina) 

1961 CÉSAR (Berggeist – Cetina)

1964 VALOR (Orientale – Valta)

1966 DVINA (L’Amiral –Dina)

1967 SILVER (Detvan – Silvana)

1968 METRO (Masis – Metelka)

1969 RELIEF (Masis – Relation)

1971 CENTURY (Balustrade – Ceres)

1972 DELEGACE (Masis – Delta)

1973 VAL II (Masis – Vateline)

1974 LAKMUS (Wiesenklee – Laguna)

1975 VERONAL (Wiesenklee – Verona)

1976 SUDAN (Negresco – Symfonie)

1979 SPARTA (Ivory Tower – Siesta)

1980 VAJGAR (Waidwerk – Valentina)

1988 ARVA (Scottish Rifle – Arnika)

1989 SANTALINO (Amyndas – Santara)

1990 CENTINO (Chiavari – Centurie)

1994 CERESTO (Dara Monarch – Ceremonie)

2004 MONOLIT (Rainbows for Life - Moonbride) 

2009 FUNNY VALENTINE (Look Honey - Fanika) - Slovenská Velká jarná cena

28 vítězek Jarní ceny klisen

1949 BOSNA (City – Berounka) 
1951 + LYDIE (Lionel – Lyndora) 
         + PASTELA (Lionel – Pasiphaé) 
1952 FATRA (Lionel – Fool’s Paradise) 
1953 LIBELA (Maravedis – Liaison) 
1954 LOUČKA (Gradivo – Lotteria) 
1955 KORISŤ (Gradivo – Korouhev) 
1956 + MOLDAVA (City - Morava) 
         + SIENA (City – Sidney) 
1958 ORAVA (City – Oslava) 
1962 MOHYLA (Masis – Mora) 
1963 SIENA (Masis – Sidonie)
1965 LITAVA (L’Amiral – Libava) 
1966 DVINA (L’Amiral – Dina) 
1967 TARANTELLA (Masis - Tara) 
1969 LASTURA (L’Amiral – Laguna) 
1971 CENTURY (Balustrade – Ceres) 
1972 DELEGACE (Masis – Delta) 
1974 FLEXARETA (Wiesenklee – Florencia) 
1975 ARIE (Wiesenklee – Aramo) 
1976 VICTORIA REGIA (Wiesenklee – Victoire) 
1979 SPARTA (Ivory Tower – Siesta) 
1984 REDAKTA (Dakota – Redaktion) 
1986 LATINKA (Arcaro – Latina) 
1987 RADAVA (Arcaro – Rajka) 
1992 DELIMITACE (Dixieland – Delicia) 
1994 RECEPTA (Sharp End – Radava)
1995 VAKACIA (Dara Monarch - Vačka) Slovenská Jarná cena kobýl

1 vítěz Velké Pardubické

2016 Charme Look  (Look Honey – Charmaine)